Aanmelding donateur

  Met dit formulier meldt u zich aan als donateur voor Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt
  Rubrieken met een * dient u minimaal in te vullen

  Uw Adres:


  Meld zich aan als donateur van Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt te Roderwolde.

  voor een jaarlijks bedrag van (*)

  Machtiging
  Door op "verzenden" te klikken machtig ik de penningmeester van de Stichting om jaarlijks het aangegeven bedrag via automatische incasso te innen van mijn hierboven vermelde bankrekening.

  Gebruik van mijn gegevens
  I.v.m. de Europese Privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij als stichting verplicht jouw goedkeuring te vragen voor het gebruik van gegevens die de stichting nodig acht voor een goede registratie.
  (zonder je akkoord kunnen we je niet registreren als donateur):
  Woldzigt zal deze gegevens alleen gebruiken t.b.v. eigen gebruik en niet delen met anderen.

  Afdrukken
  Eventueel kunt u dit formulier afdrukken voordat u op "verzenden" klikt. Dit doet u door de combinatie [Ctrl] + "P" in te drukken. U krijgt sowieso een bevestiging per e-mail. Uw donateurschap kunt u ten allen tijden beëindigen met een email aan info@woldzigt-roderwolde.nl.