Verhalend ontwerpen

Verhalend ontwerpen wat is dat?

Verhalend ontwerpen (Storyline approach to education) zet losse leeractiviteiten in een samenhangende verhaallijn. Zo voelt het onderwijs zinvol en logisch. De kinderen leven zich in de hoofdpersonen van het verhaal in en betrekken het onderwijs op zichzelf.

Verhalend ontwerpen is niet nieuw. Het is zo’n veertig jaar geleden in Schotland uitgevonden door Steve Bell en zijn collega’s onder de naam ‘Storyline approach to education’. In Nederland wordt ermee gewerkt in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en op de Pabo’s. Telkens weer zijn leerkrachten onder de indruk van de kracht ervan. Het gaat dan met name om de volgende punten:

• Grote betrokkenheid

Een verhalend ontwerp roept bij kinderen een grote en actieve betrokkenheid bij het thema op. De kinderen leven zich in, willen veel over het onderwerp weten en blijven ook na afloop geïnteresseerd in het thema.

• Diepgaand leren

De ontwerpen dagen de kinderen uit om zich grondig te verdiepen in het onderwerp. Pas als de kinderen al veel weten, gaan ze op bezoek in de molen. Daar kijken ze rond met ‘educated eyes’ – dit maakt dat ze nog veel meer willen weten.

• Doorwerking naar ouders

De kinderen praten thuis veel over het onderwerp; ouders tonen interesse, komen ook met vragen en de opkomst bij de presentatie van de kinderen zal ongetwijfeld hoog zijn.

De kenmerken van verhalend ontwerpen

Kenmerkend voor Verhalend Ontwerpen is dat de leerlingen alles zelf schijnen te doen. En met grote inzet. Ze leren bovendien veel. Dat lijkt haast te mooi om waar te zijn. Maar misschien ook uitdagend genoeg om het zelf eens te proberen…

Op het eerste gezicht lijkt Verhalend Ontwerpen gebaseerd op een truc, al is het dan een goede. De truc is dat leerlingen de hoofdpersonen van een verhaal worden of zelf een hoofdpersoon verzinnen. Op die manier wordt onderwijs spannend! Leerlingen richten bijvoorbeeld een reisbureau op en worden daar zelf de medewerkers van. Wat zou er gebeuren? Of ze bedenken een denkbeeldige hoofdpersoon en raken verzeild in door de leraar èn door hen zelf bedachte belevenissen.

Verhalend Ontwerpen levert aantrekkelijk onderwijs op dat in de regel net zo spannend is als een goed boek. Maar een verhalend ontwerp berust op meer dan een trucje dat alleen leuk is voor een enkele keer. De volgende belangrijke uitgangspunten worden ermee gerealiseerd:

  • Betrokkenheid als motor
  • Onderwijs wordt spannend
  • Zinvolle samenhang tussen vakken
  • Geen leukologie
  • Volop vaardigheden
  • Krachtige didactische principes
  • Trots en succes
  • Leerlingen als experts
  • Leerkracht heeft bijzondere rol

In de Handleiding Educatief Materiaal Woldzigt, die u hier kunt downloaden, vindt u bovenstaande toelichting verder uitgewerkt.

Terug naar pagina Lesbrieven