Van onder de wieken aug 2014

Mooie zomer geweest voor Woldzigt

Sinds de vorige Wolmer hebben we op Woldzigt al weer heel wat activiteiten achter de rug:

Op 16 juli, tijdens de avondsessie olieslaan vierden we tegelijk het 40 jarig bestaan van Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt. Een heel lange tijd vol van activiteiten en ook zorg voor de instandhouding van de molen.

We waren al een poosje op zoek naar uitbreiding van het aantal vrijwilligers / olieslagers. Een actie van het bestuur heeft opgeleverd dat we er 5 nieuwe olieslagers bij hebben. Jaap Venekamp heeft op 24 mei deze nieuwe olieslagers een hele dag instructie gegeven. Hierbij kwamen de veiligheid (niet onbelangrijk bij al die bewegende onderdelen, die je niet zo maar even tegen kunt houden) en alle stappen van het hele proces uitvoerig aan de orde.

Op 10 augustus was de alom bekende zomermarkt van de Meulenkaomer. Die dag was de molen ook in bedrijf en werd ook olie geslagen. We mochten in de molen 89 bezoekers ontvangen (geregistreerd).

Op 23 augustus was het Drentse Molendag. Ook toen werd de hele dag olie geslagen en ontvingen we 81 bezoekers + nog een aantal vrijwillig molenaars van buiten de provincie.

Bestuurszaken

Een van de nieuwe olieslagers is Hans Meijer uit Foxwolde.

Hij was altijd al wel geïnteresseerd geweest in molens, maar dat heeft nu wel een snelle vlucht genomen. Nadat hij had aangegeven bestuurslid te willen worden van de Stichting, reageerde hij ook nog positief op de vraag om het penningmeesterschap op zich te nemen.

Na jaren van met grote inzet vervullen van deze functie kon Jan Hendrik Speelman de kasboeken overdragen aan Hans.

Via deze weg nog een hartelijk bedankt aan Jan Hendrik voor alles wat hij de afgelopen jaren voor Woldzigt heeft betekend.

Molenaar in opleiding

Zoals hiervoor al aangegeven was Hans Meijer helemaal gegrepen door de windmolen en met name door Woldzigt. Inmiddels is hij dan ook gestart met de opleiding tot Vrijwillige Molenaar via het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Zijn opleidingsplek is Gieten. De praktijkervaring komt hij voor een groot deel op Woldzigt opdoen. Je kunt hem dan ook gemiddeld een keer per week met de molenaar samen op de stelling aantreffen, bezig met allerlei molenaarshandelingen.

Hebben jullie toevallig de uitzending van RTV Drenthe gezien op 22 augustus?

Omwentelingen

Vorige keer vertelde ik dat in de molen een teller zit die het aantal omwentelingen van de molen bijhoudt. Tot en met de eerste week van juni hadden we 84.073 omwentelingen geteld.

De 100.000 zijn we inmiddels al lang gepasseerd: dat was op 21 juni.

Op het moment van schrijven van deze “Van onder de wieken” hebben we 175.000 omwentelingennet gepasseerd! De 200.000 komt in zicht!

Meel van Woldzigt

Op Woldzigt wordt naast het olieslaan de naam nog meer eer aangedaan. Het is tenslotte een olie- èn korenmolen.

We malen hier een Biologisch Dynamische Ommelander tarwe. Dat is een Middeleeuws tarweras, geteeld door Piet van Zanten uit Garmerwolde. Daarnaast voor in de pannenkoekmix nog biologische rogge van dezelfde teler.

Het meel dat we verkopen is: volkoren tarwemeel, gebuild tarwemeel en pannenkoekmix.

Gebuild meel is te vergelijken met bloem (is misschien wel wat vroeger als bloem op de markt was).

Op de molenstenen malen we de hele tarwekorrel, dat is dan inclusief de kiem en de hele kern. Daar wordt in de buil het fijnste materiaal uitgezeefd: gebuild meel.
In moderne malerijen (walsstraten) wordt eerst de buitenste laag (zemel) en de kiem verwijderd. Dan wordt het allerbuitenste laagje van de kern vermalen. Dat geeft heel witte bloem met allen zetmeel. Bij ons gebuild meel is de kiem en de gehele meelkern meegemalen en dat komt dus ook in het gebuilde meel. Het bevat daardoor nog eiwitten en vetten. Dat geeft tegelijkertijd ook meer smaak aan het meel.

De pannenkoekmix maken we van een mengsel van gelijke delen volkoren tarwe, gebuild tarwemeel, roggemeel en boekweitmeel. Dat laatste wordt niet op Woldzigt gemalen.

Activiteiten de komende maanden

Zoals altijd is de eerste zaterdag van de maand “oliedag”. Dan wordt vanaf 13:30 uur door de vrijwilligers lijnolie geslagen. Dat is dus op 6 september, 4 oktober, 1 november en 6 december.
Extra: op 13 en 14 september tijdens de Open Monumentendagen. Dan wordt olie geslagen van 10:00 – 16:30 uur.

Hartelijke groet van de molenaar

Dirk Magré