Van onder de wieken dec 2016

Het blijft rustig

Vorige keer schreef ik over welke extra maatregelen we op de molen (kunnen) nemen als er zwaar weer op komst is.

Juist het daarop volgende weekend werd voor de zondag een waarschuwing afgegeven voor zware windstoten. Dus werden de stormborden uit de wieken gehaald en de molen met zijn kop in de wind gezet. Dat was niet voor niets. Verder is het echter weer heel rustig weer geweest.

Bij de laatste keer olieslaan (3 december) was er weer zo weinig wind, dat we de elektromotor weer hard nodig hadden. (Zonder belasting wilden de wieken sowieso al niet draaien).

Als het maar even kan, gebruiken we de kracht van de wind om het olieslag aan te drijven. Aan de ene kant is dat veel stabieler dan met de elektromotor. Aan de andere kant is het ook een stuk dynamischer. De wind is nou eenmaal nooit de hele tijd gelijk in kracht. Af en toe is het hollen en (bijna) stilstaan als op de wind wordt olie geslagen.

Het nadeel van de elektromotor zit meer in de aandrijfriemen die de krachten moeten overbrengen. Vooral als het koud is, dan loopt alles wat moeizamer (het smeervet is dan bijvoorbeeld een stuk stijver). Dan hebben de riemen nog wel eens de neiging te gaan slippen. Zo erg, dat af en toe de hele olieslag stil staat terwijl de motor gewoon doordraait.

Nieuwe voorzitter

Piet Boelen, scheidend voorzitter Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt RoderwoldePiet Boelen, ruim 15 jaar voorzitter van de Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt, heeft een aantal maanden geleden aangegeven het stokje (bij gebrek aan een voorzittershamer) over te willen geven en dan ook zijn bestuursfunctie neer te zullen leggen.

Het bestuur is dan ook naarstig op zoek gegaan naar gegadigden voor een bestuursfunctie om daarna te kijken wie de voorzittersrol op zich gaat nemen.

Harm Jansen, de nieuwe voorzitter van Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt RoderwoldeHarm Jansen uit Roden, al zo’n 7 jaar olieslager en sinds 2010 vrijwillig molenaar in Norg en tevens reserve molenaar op Woldzigt, reageerde enthousiast op de vraag of hij het bestuur wilde versterken.

Op 6 oktober trad Harm aan als bestuurslid (met algemene stemmen aangenomen).

Bij de volgende vergadering (22 november) kwam daar bovenop, dat de vergadering met algemene stemmen Harm heeft benoemd tot voorzitter van de stichting.

Harm heeft naast zijn olieslagers/molenaars rol bestuurlijke ervaring. Zo is hij de afgelopen 4 jaar al voorzitter van de afdeling Drenthe van het Gilde van Vrijwillige Molenaars (en net voor een nieuwe periode benoemd).

Nieuwjaarsborrel 2017

Elke eerste zaterdag van de maand slaan we olie. Een uitzondering hierop is de eerste zaterdag van januari (de 7e). Dan hebben we onze Nieuwjaarsborrel in de molen om 15:00 uur. U bent allemaal hartelijk welkom!

Activiteiten de komende tijd

  • Op zaterdag 7 januari 15:00 – 17:00 uur NEUWJAARSBORREL.
  • zaterdag 4 februari 2017 13:30 – 16:30 uur onze maandelijkse demonstratie olieslaan.

Kom eens een keer kijken. Onze vrijwilligers geven je graag uitleg bij het olieslaan. Zoals je wellicht weet hebben inwoners van de schoolkring (Roderwolde, Foxwolde, Leutingewolde, Sandebuur, Matsloot) gratis toegang in de molen.

Contact

Wil je tussendoor producten van de molen afnemen, of een afspraak maken voor een groepsbezoek, mail even naar de molenaar. Contactgegevens: zie pagina contact

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin