Van onder de wieken mei 2017

Het seizoen is nu echt begonnen

Nog net een week voor de seizoensopening was er een fietstocht door de Onlanden georganiseerd door Het Drentse Landschap. Start voor de molen en na afloop de mogelijkheid een kopje koffie of thee te drinken in de molen.

start fietstocht Het Drentse Landschap voor Olie- en Korenmolen Woldzigt Roderwolde’s Middags om 13:00 uur stond een mooi ploegje fietsers voor de molen om onder leiding van Wil Schröder een mooie (wel beetje koele) fietstocht te maken.

Seizoensopening

Op vrijdag 28 april om 16:30 uur was het dan echt zover: Molen en Meulenkaomer openden hun deuren voor de start van het nieuwe seizoen dat t/m 17 september duurt.

Vijf middagen per week (dinsdag t/m zaterdag zijn beide gelegenheden open om u te ontvangen.

De voorzitters van molen en Meulenkaomer hadden elk een kort woordje en daarmee was onder het genot van een hapje en een drankje het seizoen geopend.

nieuwe bedrijfskleding voor de vrijwilligers van Olie- en Korenmolen Woldzigt RoderwoldeTijdens de seizoensopening is tevens de nieuwe werkkleding voor de vrijwilligers van Woldzigt geïntroduceerd. We lopen nu allemaal in het groen.

Olieslag marathon

Direct aansluitend aan de opening van het seizoen klonk een gongslag voor aan de oprit van de molen.start oliemarathon Olie- en Korenmolen Woldzigt Roderwolde door Erwin van Liempd van Het Drentse Landschap

Erwin van Liempd, directeur van Het Drentse Landschap gaf hiermee exact om 17:00 uur het startsein voor een 24 uur durende marathon olieslaan.

Helaas is de aanmelding bij het Guiness Book of records “afgeketst”.  Zij konden onvoldoende competitie vinden in dit voorstel. Wellicht lukt het als we andere oliemolens kunnen uitdagen om een record te zetten en dat dan een volgende molen dat probeert te verbeteren. Wellicht iets om in de toekomst mee aan de slag te gaan.

Inzameling voor zorgboerderij

Tijdens het 24 uur achtereen open zijn van de molen werd geen toegang geheven. Wel werd aan de bezoekers gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen ten behoeve van de zorgboerderij Achterstewold uit Peize. Albert Boelens van de zorgboerderij verzorgt geheel belangeloos samen met zijn pupillen regelmatig het voorterrein van de molen (wieden onder de hagen; snoeien van de hagen; graskanten afsteken; straat van begroeiïng ontdoen enz.). Daar konden we op deze manier mooi iets voor terugdoen.

Ontbijt voor de molen

Op zaterdag 29 april was een ontbijt georganiseerd voor iedereen die daar aan wilde deelnemen.
ontbijt voor Olie- en Korenmolen Woldzigt Roderwolde
Voor een geringe bijdrage van € 1,50 per persoon stonden allerlei heerlijkheden klaar.

Albert Heijn Roden heeft dit ontbijt (en de warme hap voor de olieslagers in de marathon) gesponsord. Achteraf bleek dat zij dit voor de volle 100% hebben gedaan.

Dat maakte het mogelijk om ook de opbrengst van het ontbijt toe te voegen aan de pot voor de zorgboerderij.Veel belangstellenden voor het ontbijt voor Olie- en Korenmolen Woldzigt Rioderwolde

Aan het eind van de oliemarathon konden wij een bedrag voor de zorgboerderij noteren van:inzameling bij Olie- en Korenmolen Woldzigt Roderwolde: de cheque tbv Zorgboerderij Achterstewold

Einde oliemarathon

Op zaterdag 29 april klokslag 17:00 uur hebben we de oliemarathon beëindigd. In dit geval was het ook letterlijk klokslag want op dat moment werd voor ons de kerkklok in de Jacobskerk geluid.

Schoolgroepen bakken koekjes

Van bijna alle basisscholen uit de gemeente Noordenveld komen de groepen 5 een keer op bezoek in de molen om samen koekjes te bakken en een rondleiding te krijgen door de molen.

Het gaat om zulke aantallen groepen (en kinderen) dat daar wat meer hulptroepen in de molen bij nodig zijn.

Oefenen koekjes bakken door de vrijwilligers van Olie- en Korenmolen Woldzigt RoderwoldeOp woensdag 26 april hebben we met een aantal vrijwilligers “geoefend” in het koekjes bakken zoals dat met de kinderen zal gaan gebeuren.

Dit werd een gezellige happening met als afsluiting een kop koffie / thee met de zelfgebakken koekjes.

We zijn er nu helemaal klaar voor om in totaal 382 kinderen te begeleid bij het afwegen, kneden, vormen en uiteindelijk bakken van hun porties koekjes met meel van de molen.

Expositie schoolkinderen Het Palet in Woldzigt

De wisselexpositie in het graanmuseum (bovenverdieping linker zijvleugel) is dit jaar ingericht door de leerlingen van onze eigen basisschool Het Palet. Van groep 1 t/m 8 werden kunstwerken geproduceerd tijdens de themaweken “Kunst”.

expositie Het Palet in het graanmuseum van Olie- en Korenmolen Woldzigt RoderwoldeDoordat de seizoensopening precies in de meivakantie viel, moest dit op een ander moment met de kinderen feestelijk worden gevierd. Dat werd dinsdag 2 mei ’s middags direct na schooltijd.

opening expositie Het PaletOok hierbij kwam de burgemeester zijn opwachting maken. Met een paar vriendelijke woorden verklaarde hij de expositie formeel geopend.

Vervolgens zongen de kinderen nog een lied voor de molen en werd het afgesloten met een glas fris en een koekje van molenmeel.

Opleiding molengidsen

Op dinsdag 2 mei is opleiding van de eerste molengidsen van Drenthe afgerond. Na nog een aantal onderwerpen behandeld te hebben is aan alle

deelnemers een certificaat “molengids” uitgereikt. Nu kunnen ze (als ze dat willen) zich verder in de praktijk bekwamen in het rondleiden van bezoekers in de molen van hun keuze.

Natuleum

Het is gelukt! Onze 155 liter lijnolie is in Tiel bij Vliegenthart verwerkt tot 200 liter natuleum. 150 liter gaat direct naar Het Drentse Landschap. We hebben in de molen 50 liter in bussen van 2,5 en 1 liter om het direct aan belangstellenden te verkopen. Geen carboleum meer, maar het veel minder milieu belastende natuleum is nu dus mogelijk.

Boekpresentatie

Om te voorkomen dat die eerste weken van het nieuwe seizoen een beetje saai zouden worden zijn er nog meer vermeldenswaardige gebeurtenissen.

Op vrijdag 12 mei werd het boekje “Tichelwerken in de Kleibosch” van Ada van Dijk officieel ten doop gehouden.
Eerste exemplaar boek Tichelwerk uitgereikt aan burgemeester RoderwoldeHet eerste exemplaar werd voor de molen bij een feestelijke gelegenheid aangeboden aan de burgemeester Klaas Smid. Met een paar mooie woorden (o.a. dat hij dit als onderdeel van zijn “inburgering” met aandacht zal lezen) nam hij dit eerste exemplaar in ontvangst.

Daarna was er nog even een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.

Walk for Life Groningen

Zaterdag 13 mei hebben jullie misschien wel een heel aantal wandelaars gezien in fel groene shirtjes. Zij deden mee aan “walk for life” en kwamen vanuit Groningen via Peize een poosje uitrusten voor de molen.

Zij willen jongvolwassenen, van 18 t/m 35 jaar, die met kanker worden geconfronteerd, hoop geven, kracht bieden om hun leven weer op te pakken. Jonge mensen, in de opbouwfase van hun leven, geconfronteerd met kanker perspectief geven voor hun toekomst. Dit doen zij door een wandel- en loopevenement te organiseren voor jongvolwassenen (18 – 35 jaar), geconfronteerd met kanker. Met als doel: aandacht te vragen- en geld te genereren voor deze groep.

Ze troffen het deze dag bijzonder goed. Het was tenslotte ook nog Nationale Molendag met daarbij pannenkoeken voor de molen met de opbrengst ten behoeve van de kinderen van de basisschool en peuterklas.

Dus ook die zaterdag was het weer een drukte van belang voor de molen!

Activiteiten in Woldzigt en voor de komende tijd:

  • elke week van dinsdag t/m zaterdag 13:30 – 17:00 uur: molen open voor publiek.
  • zaterdag 20 mei ’s middags: De Leekstermeer wandeltocht (georganiseerd door Rotaryclub Groningen West) komt door Roderwolde. Woldzigt is stempelpost. Ook dit is een wandeling met opbrengst voor een goed doel: Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek
  • zondag 21 mei viert de Meulenkaomer haar 30-jarig bestaan. Die dag is ook de molen open van 10:00 – 17:00 uur. Voor de molen zijn allerlei activiteiten om aan deel te nemen of naar te kijken.
  • Donderdag 25 mei: molen gesloten (Hemelvaartsdag)
  • zaterdag 3 juni. Demonstratie olieslaan. 13:30 – 17;00 uur.
  • zaterdag 3 juni vanaf ongeveer 14:00 uur: De Morgan Three Wheeler Club uit Engeland doet de molen aan met ongeveer 40 van deze unieke voertuigen.

Bij voldoende wind draait de molen tijdens deze openingen. Olie slaan doen we op windkracht als dat mogelijk is. Anders zetten we de antieke elektromotor aan het werk.

Contact

Wil je tussendoor producten van de molen afnemen, of een afspraak maken voor een groepsbezoek,  mail even naar de molenaar: Contactgegevens: zie pagina contact

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin