Van onder de wieken jan 2015

Nieuwjaarsborrel: Prima start van het nieuwe jaar

Op 3 januari was het dan zo ver. Geen demonstratie olieslaan, maar een gezellige Nieuwjaarsborrel op de Platte en onder in de molen. De midwinterhoornblazer deed zijn best.
Midwinterhoorn blazen bij Woldzigt - RoderwoldeEerst stond hij boven op de stelling en blies de bezoekers een welkom toe. Later heeft hij nog even bij het olieslag staan blazen en ook buiten (zie de foto, die ik van Lia Snoek kreeg toegestuurd).

We mochten ons verheugen op een flink aantal belangstellenden: Op een goed moment waren we met zo’n 55 mensen beneden op de platte. Echt een gezellige drukte.

Piet Boelen opende de bijeenkomst. Hij gaf ook  nog aan, dat we altijd extra vrijwilligers kunnen gebruiken in de molen. Ook voor incidentele hand- en spandiensten, timmerklusjes (zie nieuwe wissel-expositie verderop), baliediensten, helpen bij koekjes bakken met kinderen (schoolgroepen en ook kinderfeestjes), enz.

Rond 5 uur ’s middags was iedereen weer vertrokken. We kregen veel enthousiaste reacties. Zeker de overweging waard om dit volgend jaar weer te organiseren!

Nieuwe wisselexpositie in graanmuseum

Op dit moment is de museumcommissie, bijgestaan door Eef Smit, bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe wisselexpositie in het “Nederlands Graanmuseum” boven de platte. Het onderwerp voor deze expositie is rogge en alles wat we daaromheen kunnen vinden.

Heb je nog spullen of informatie die specifiek met rogge te maken hebben, meld het ons  en we komen graag eens kijken of het past in de expositie.

Nieuwe verlichting museum

In de afgelopen bestuursvergadering is besloten om in het graanmuseum de verlichting te vernieuwen. Jan Ottevanger uit Groningen heeft een lichtplan opgesteld. Hierbij wordt alle (verouderde en niet allemaal meer goed werkende) verlichting vervangen door led-verlichting. Mooie lichtsnoeren in de vitrines en led-spots op allerlei plaatsen in de museumruimte.

Als eerste zal de nieuwe verlichting worden aangelegd in het gedeelte van de wisselexpositie. Vervolgens in de rest van het museum.

Herinrichting Platte

We zijn ook bezig met plannen om de toegangsruimte van de molen “de platte” en nieuwe indeling te geven. Dat moet nog verder worden uitgewerkt. We houden jullie op de hoogte.

Activiteiten de komende tijd

Op 7 februari (13:30 – 16:30 uur) is er weer een demonstratie olieslaan.

Dat gaat net als de voorgaande jaren weer door op elke eerste zaterdag van de maand. Ook de Nationale Molen- en Gemalendagen, de Drentse Molendag en Open Monumentendagen is de molen open en zijn de vrijwilligers in de weer op het olieslag.

In de zomervakantie gaan we ook nog twee keer op een woensdagavond olie slaan.

Seizoensopening

De seizoensopening staat gepland op vrijdag 24 april 2015, eind van de middag.

Oliemarathon

Tijdens de seizoensopening zal tevens de aftrap worden gegeven voor een “oliemarathon”. We zijn van plan van vrijdag 24 april 2015 17:00 uur tot zaterdag 25 april 17:00 uur aaneengesloten 24 uur te gaan olieslaan. Dat moet nog wat extra luister krijgen door er aandacht voor te vragen in de pers en wellicht een bekende Nederlander uit te nodigen om de aftap te geven. Ook hierover houden we jullie op de hoogte.

 

Hartelijke groet,
de molenaar Dirk Magré en molenaarsvrouw Wilma Bruin.