Gegevens Woldzigt t.b.v. status ANBI

Naam:
Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt

RSIN:
811274275

Bezoekadres:
Hoofdstraat 58, 9315 PC Roderwolde

Doelstelling:
Het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van de molen “Woldzigt” te Roderwolde alsook het behouden van het ambacht van olieslaan.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 • Behartigen van de belangen met betrekking tot de molen
 • Promoten van de molen als cultureel erfgoed
 • Instandhouden en promoten van de ambachten molenaar en olieslager
 • Draaivaardig (laten) houden van de molen
 • Maalvaardig (laten) houden van de molen
 • Instandhouden van het ambacht molenaar / olieslager
 • Regelmatig (laten) olie slaan en graan malen
 • Openstellen van de molen voor belangstellenden
 • Voorlichting geven aan groepen en individuen

Bestuurders en functie:

 • Harm Jansen, voorzitter
 • Marjan Schetsberg, secretaris
 • Hans Meijer, penningmeester
 • Dirk Magré, molenzaken
 • Mans Harms, lid
 • Dirk van Hell, lid
 • Peter Boskamp, lid
 • Sonja van der Meer, lid
 • Feike Tuinhof, lid

Beloningsbeleid:

Bestuursleden: onbezoldigd, geen vakatiegeld.
Molenaar: is volledig vrijwillig molenaar, onbezoldigd, geen vakantiegeld.

Activiteiten:

 • In seizoen: openstelling donderdag- t/m zaterdagmiddag.
 • Buiten seizoen: openstelling elke eerste zaterdagmiddag van de maand tijdens olieslaan.
 • Demonstratie olieslaan: gehele jaar elke 1e zaterdagmiddag van de maand.
 • Deelname nationale en provinciale molendagen.
 • Deelname Open Monumentendag.
 • Molenexcursie en voorlichting: op afspraak gedurende gehele jaar voor groepen (met name scholieren).
 • Trouwlocatie: op afspraak gedurende gehele jaar.

Financiële verantwoording:

Olie- en Korenmolen Woldzigt
  Resultaat Begroting
    2014 2015
Inkomsten Draaipremie/subsidies 552,01 550,00
Inkomsten Donateurgelden 1320,00 1400,00
Inkomsten Entreegelden 3892,75 4100,00
Inkomsten Verkoop lijnzaadprod. 782,65 800,00
Inkomsten Verkoop gidsen/souvenirs 263,70 300,00
Inkomsten Vrijwill.bijdrage/huwelijk 271,25 250,00
Inkomsten Diverse inkomsten 664,00 500,00
Inkomsten Gecrediteerde kosten 50,84
Inkomsten Kruispost  van kas: in 3002,87
Inkomsten Kruispost van rendement: in 1500,00
Inkomsten Kruispost van rek.cour.: In 0,00
Totaal inkomsten 7797,20 7900,00
Uitgaven Verzekeringen 163,09 165,00
Uitgaven Bankkosten 122,32 125,00
Uitgaven Abonn./Lidmaatsch. 115,50 115,00
Uitgaven Reclame 797,04 850,00
Uitgaven Representatie/Vergaderkosten 939,31 950,00
Uitgaven Huur molen 90,76 100,00
Uitgaven Gemeente belastingen 332,69 335,00
Uitgaven Onderhoud molen/museum 2010,11 4000,00
Uitgaven Energiekosten 2592,59 2500,00
Uitgaven Kantoorartikelen 26,06 50,00
Uitgaven Inkoop lijnzaad 632,82 700,00
Uitgaven Inkoop gidsen/souvenirs 40,00 50,00
Uitgaven Inkoop meelproducten 20,00 50,00
Uitgaven Diverse uitgaven 371,94 350,00
Uitgaven Kruispost van kas: uit 3002,87
Uitgaven Kruispost van rendement: uit 1500,00
Uitgaven Kruispost van rek. cour.: uit 0,00
Uitgaven Waterkosten 67,69 75,00
Uitgaven Telefoon 288,32 300,00
Uitgaven Provisie 318,55 350,00
Uitgaven Zuiveringsheffing 63,58 65,00
Uitgaven Educatief materiaal 1500,00
Uitgaven Reiskosten 162,31 175,00
Uitgaven 0,00
Totaal uitgaven      10.654,68 11.305,00
Winst/verliessaldo   2.857,48-   3.405,00-
Rekeningen Resultaat Begroot 2015
1.Kas 774,94 250,00
2 Bank 1278,49 1000,00
3 Rendement 33687,55 31000,00
Totaal Liquide middelen 35740,98 32250,00