Museum

Nederlands Graanmuseum in Woldzigt

Woldzigt graanmuseum overzichtVia de brede trap op “de platte” komt u op de voormalige graanzolder van Woldzigt. Op deze plaats vindt u het kleine maar compleet ingerichte museum dat hier sinds 1974 gevestigd is en de naam “Nederlands Graanmuseum” draagt.

Woldzigt graanmuseum houten kruiwagen / zaaikruiwagen

 

Hier vindt u allerlei zaken uit vroegere tijden die betrekking hebben op de teelt, oogst en gebruik van granen.
Hier vindt u alles dat betrekking heeft op het graan van het zaaien tot oogsten en van het aanbieden op de korenbeurs tot de verwerking tot een product.
Ook diverse zaken rond de teelt en oogst van oliehoudende zaden.

Woldzigt graanmuseum ploegUiteraard heeft het museum een grote collectie verschillende graansoorten waarvan sommigen tegenwoordig niet of nauwelijks meer in Nederland te vinden zijn. Maar buiten de vele graansoorten is ook aandacht voor de oliehoudende zaden in verleden en heden en voor de vlasteelt.

De granen en oliehoudende zaden zijn de grondstoffen die in de molen gebruikt worden voor het maken van meel en olie. Hiervan zijn verschillende eindproducten zoals brood en linoleum in het museum te vinden. De collectie in het museum is aangevuld met streekantiek en andere curiosa.

Woldzigt graanmuseum uit grootvaders tijdVoor veel ouderen is het een feest van herkenning om de oude gereedschappen en huishoudelijke spullen van vroeger, bij elkaar in het museum terug te vinden. We verwelkomen jaarlijks dan ook regelmatig gasten van “overzee” die in Holland zijn opgegroeid en een stukje historie uit hun jeugd komen ervaren.

Buiten de collectie is regelmatig een wisselende expositie in samenwerking met een andere partner.

Teveel om op te noemen en bij een bezoek aan de (draaiende) molen is een kijkje in het museum bij de prijs inbegrepen en zeker de moeite waard.

Woldzigt - Graanmuseum. Oude ploeg.

Een groot deel van het Nederlands Graanmuseum bestaat uit een vaste expositie.
Daarnaast wordt het gedeelte aan de Noord zijde gebruikt voor een ongeveer eens in de twee jaar wisselende expositie.
In 2017/2018 hebben we kleurrijke werkstukken van de OBS Het Palet (de basisschool in Roderwolde) die het resultaat zijn van een project “Kunst in de klas“.

Woldzigt - Nederlands Graanmuseum. ZW zijde

Woldzigt - Nederlands Graanmuseum. ZO zijde
Kijkje in het Nederlands Graanmuseum

Woldzigt / Nederlands Graanmuseum. NW zijde

Objecten in het museum

We zijn nog druk bezig met de registratie van de inventaris in een (voor ons) nieuw administratie systeem op internet.
Dat is vrij in te zien op: Archief graanmuseum Woldzigt