Aanmelding vrijwilliger

  Met dit formulier meld je je aan als vrijwilliger voor Woldzigt
  Rubrieken met een * dient u minimaal in te vullen

  Je Adres:


  Meld zich aan voor een of meer van de volgende vrijwilligers taken (*):

  Gebruik van mijn gegevens:
  I.v.m. de Europese Privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij als stichting verplicht jouw goedkeuring te vragen voor het gebruik van gegevens die de stichting nodig acht voor een goede registratie.
  (zonder je akkoord kunnen we je niet registreren als vrijwilliger)
  Woldzigt zal deze gegevens alleen gebruiken t.b.v. eigen gebruik en niet delen met anderen.