Van onder de wieken nov 2016

Het wordt nu echt rustig in en rond de molen.

November staat bekend als de maand met de novemberstormen. Daar hebben we tot nu toe nog niet echt wat van gemerkt.
Ook de aantallen bezoekers zijn natuurlijk fors afgenomen. Voor kinderfeestjes wordt het wel een beetje te koud in de molen.
We krijgen nog wel een enkele schoolgroep voor een bezoek aan de molen. Die komen dan meestal ook nog koekjes bakken (van meel van de molen).

Nieuwe aanwinst

Koekenbreker in Olie- en Korenmolen WoldzigtIn korenmolen De Hoop in Loenen a/d Vecht stond nog een koekenbreker. Een van de molenaars daar mailde ons dat naar hun mening dit apparaat beter op zijn plek staat bij ons in de Olie- en Korenmolen.
Nadat we het over de prijs eens geworden waren zijn Piet Boelen en Hans Meijer op zaterdag 5 november met een kar achter de auto naar Loenen gereden om de koekenbreker op te halen.
. Het ding weegt zo’n 200 à 300 kg! Dat werd dus een hele expeditie. Vooral om de koekenbreker van het karretje in de molen te krijgen. Gelukkig was die dag ook de demonstratie olieslaan, zodat er wat extra mankracht beschikbaar was

De koekenbreker werd in veel oliemolens gebruikt om de lijnkoeken mee fijn te maken. In onze molen heeft waarschijnlijk nooit zo’n ding gestaan: wij breken de koeken in de appelpotten. Maar toch is het wel een passende aanvulling op onze museumstukken.

Extra maatregelen bij ruig weer.

Als er een zware storm is te verwachten, vraagt dat extra aandacht voor de molen. De wieken worden altijd al met een ketting extra gezekerd aan de stelling. Veelal blijven de borden er gewoon inzetten. Aan het eind van elke wiek kan op eenvoudige wijze het zogenaamde stormbord er nog worden uitgenomen.
Wiek met steekbord in Olie- en Korenmolen WoldzigtWiek zonder steekbord in Olie- en Korenmolen Woldzigt
Dat wordt ook zeker gedaan als er storm op komst is. Juist het einde van de wiek heeft de grootste windvang.
Stut in bovenwiel in Olie- en Korenmolen WoldzigtVerder wordt (als het even kan) de molen met zijn wieken naar de wind toe gekruid. De molen is het meest kwetsbaar als de wind (storm) van de achterkant komt. Dat proberen we dan ook zo veel mogelijk te voorkomen.

Helemaal boven in de kap worden nog extra stutten in het bovenwiel aangebracht. Ook deze zijn om er voor te zorgen dat de molen niet uit zichzelf gaat draaien.

Dus ook al staat de molen wat meer stil, er blijft altijd aandacht geboden.

Bliksemafleider controle

Aansluitiing onderste wiek aan bliksemafleider Olie- en Korenmolen WoldzigtDe molen zelf is eigenlijk met zijn recht omhoog stekende (stalen) wiek een flinke bliksem “aantrekker”. Daarom is er ook een bliksemafleider systeem in de molen aanwezig.
Aan de onderste wiek wordt altijd een dikke kabel bevestigd die wordt verbonden met een ringleiding die rondom de molenromp over de stelling is aangebracht.
Verbinding tussen beide roeden van Olie- en Korenmolen Woldzigt ten behoeve van de bliksemafleiderZowel aan de voorzijde als een de achterzijde van de molen gaat een dikke staaf de grond in.

Een keer per jaar wordt de hele installatie getest. Tussen de wieken onderling moet een goede verbinding zijn (de bliksem kan ook inslaan in de horizontale wiek, ook al denk je dat hij altijd het hoogste punt kiest).
Ook de aansluitingen aan elke wiek voor de dikke kabel en ook de kabel zelf moet worden getest. En natuurlijk de aarding in de grond.

Op vrijdag 21 oktober heeft de specialist van het Gilde van Vrijwillige Molenaars de controle uitgevoerd. Alles bij elkaar zo’n 1½ uur werk. Er werden een paar tekortkomingen gesignaleerd. Onder andere de geleiding van de verbindingskabel. Dat heb ik ook bijna direct verholpen.

Het is goed dat zo’n controle er is. Je vertrouwt op de installatie, maar stel je eens voor wat er kan gebeuren als de bliksem in de molen inslaat en de bliksemafleider doet zijn werk niet goed……

Brandblusser controle

Verspreid door de molen hangen in totaal 8 brandblussers. Op de platte aan de kant van de molenaarswoning hangt ook nog een brandslang op een haspel.

Deze spullen worden ook eens per jaar gecontroleerd. De brandblussers worden een voor een open geschroefd om de gascontainer die er binnenin zit te controleren. De brandslang wordt onderzocht op eventuele haarscheurtjes.

Alles was prima in orde. (Vorig jaar moest een van de brandblussers worden vervangen omdat hij over de houdbaarheidsdatum heen was).

Molengidsen in Drenthe

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Drenthe is druk doende een opleiding Molengids te ontwikkelen. De aspirant Molengids krijgt wat meer kennis over molens in het algemeen (wat voor molens zijn er allemaal en welke functies hebben ze). Ook de werking van de molen (op de wind zetten en zeilvoering) komt aan de orde.

Natuurlijk wordt er ook veel aandacht besteed aan wat speciaal is aan de molen waar je als gids aan de slag gaat.

Hiermee willen we er voor zorgen dat meer mensen met kennis van zaken een rondleiding in de molen kunnen verzorgen.

Ikzelf als molenaar Woldzigt werk mee in deze werkgroep, evenals Harm Jansen (olieslager en ook molenaar).

Geïnteresseerd?

De opleiding zal vier avonden in beslag nemen. We zijn van plan de pilot in Woldzigt te gaan doen. De huidige planning is  4 dinsdagavonden: 7, 14, 21 en 28 maart van 19:30 tot ongeveer 21:30 uur.

Op dinsdag 2 mei gevolgd door een terugkomavond om met elkaar de cursus af te ronden en certificaten Molengids uit te reiken.

Wil je wel molengids voor Woldzigt worden: Je bent van harte welkom om aan deze opleiding deel te gaan nemen. Dit is een unieke kans (lekker dicht bij huis).

Meld je aan bij de molenaar.

Als molengids kun je lid worden van het Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Activiteiten de komende tijd

  • Op zaterdag 3 december 13:30 – 16:30 uur onze maandelijkse demonstratie olieslaan.

Kom eens een keer kijken. Onze vrijwilligers geven je graag uitleg bij het olieslaan. Zoals je wellicht weet hebben inwoners van de schoolkring (Roderwolde, Foxwolde, Leutingewolde, Sandebuur, Matsloot) gratis toegang in de molen.

Contact

Wil je tussendoor producten van de molen afnemen, of een afspraak maken voor een groepsbezoek, bel of mail even naar de molenaar: Contactgegevens: zie pagina contact

 

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin